Plugin Perfmatters và Gonzales: không nổi tiếng nhưng xắt ra miếng

https://www.facebook.com/anhducnguyen87/posts/2960403660743962 Tôi biết đến 2 plugin tối ưu hóa này khá muộn, cỡ năm năm sau khi dùng WordPress và hai năm chú ý đến tốc độ và hiệu suất website. Về cơ bản thì hai plugin có chức năng chính tương tự nhau: loại bỏ CSS và JS dư thừa trên trang. Chỉ là … Read more

Plugins WP Hay Sử Dụng

Really Simple SSL: Cài https cho bài viết. Search & Replace: Thay thế nội dung. Velvet Blues Update URLs: Thay thế link. Go Live Update Urls: Thay thế URL Media Cleaner: Xóa ảnh không sử dụng WP Extra: Copy bài viết có luôn cả ảnh. post-type-switcher: Chuyển đổi post page. Perfmatters và Gonzales: loại bỏ … Read more