List Gov Đi Link

Đây là list #gov cho anh em : https://docs.google.com/…/1PftW6IbZ3oym6J928l-kVYOZcQrOeRG…/

Cách đi GOV

Cách đi GOV cũng không có gì nhiều hầu như các trang #GOV đều có dạng hỏi đáp hoặc góp ý.

Anh em chú ý tìm những chỗ như vậy để đặt link và viết bài.

Ví Dụ đi thành công

http://donggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=111&TLID=73

http://sxd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=158&TLID=297

http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx…

http://www.thangbinh.gov.vn/Default.aspx…

https://soxaydung.hatinh.gov.vn/…/Ho…/gop-y-vb/details.aspx…

http://quansu.hungyen.gov.vn/port…/Lists/GopY/DispForm.aspx…

http://thanhlam.bathuoc.thanhhoa.gov.vn/…/Go…/DispForm.aspx…

http://dienlu.bathuoc.thanhhoa.gov.vn/…/…/Faq/DispForm.aspx…

http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/chitiethoidap.aspx…

http://bandantoc.yenbai.gov.vn/noidung/…/Pages/hoi-dap.aspx…

https://tcvn.gov.vn/question/dich-vu-sua-laptop-24h/

http://thanhhoa.gov.vn/portal/…/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx…

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-1229

http://foreign.dienban.quangnam.gov.vn/Default.aspx…

http://thanhtraqnam.gov.vn/Default.aspx…

http://yenbai.gov.vn/lao-dong-viec-lam/…/Pages/hoi-dap.aspx…

https://miennui.most.gov.vn/thanh…/pages/ChiTietHoiDap.aspx…

http://dbndhanoi.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx…

Leave a Comment