Code WordPress

Web mình trên mobile nó ko cố định được chiều ngang mà bị kéo dư ra phía bên phải 1 xíu, có cách nào cố định ko anh em

cũng từ bị và fix được, chèn thêm code này vào CSS

html,
body {
overflow-x: hidden;
}

Màu xanh url trên thiết bị Android

<head>
<meta name=”theme-color” content=”#ff6600” />
</head>

 

Leave a Comment